Saturday, December 15, 2018

Group Exhibition / Amoruri si genealogii artisticeWednesday, October 17, 2018

more from the exhibition
La nave va
Am legat, întotdeauna, filmele lui Fellini cu primii ani ai studenției mele, pe când rulau integralele monștrilor sacri ai cinematografiei universale, la Cinemateca Română. Găsesc, așadar, că titlul ales de Lisandru Neamțu pentru retrospectiva de etapă ce o propune la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia în luna octombrie, este o citire à rebours a celebrului film italian. Pentru că nici elementele ce compun atmosfera apăsătoare, în infinite tonuri de gri, nici deriva existențială a celor captivi pe navă, nu se regăsesc în suita de lucrări aduse pe simeze de artist, cu acest prilej.
Aș spune că dimpotrivă, sentimentul ce se degajă din expoziție este unul tonic și intens, în proporții egale, ca un vânt bogat, ce umflă pânzele velierului vieții noastre cotidiene.
Căci din toate elemente stilizate, pendulând între grafism și picturalitate, Lisandru Neamțu generează structuri rugoase și structuri diafane, mizând pe raporturi insolite între diferitele materialități.
Întregul demers este situat sub semnul apei, cu vortexuri ce atrag privitorul în centrul luminos al unui univers clasic, fluid, anecdotic. Fragmentele de piese de arhitectură își dispută teritoriul amplelor compoziții cu elemente ce se revendică din regnul vegetal și animal. Cromatica mizează pe subtile contraste și albastrul ultramarin este concurat vizual numai de galbenul – canar, puternic afirmat.
Titlurile, cu referințe livrești, subliniază conținutul fiecărei pânze și o plasează egal depărtat între tehnologie și semn relevant.
Din când în când, peisajul este străbătut de silueta zveltă a unui ogar.
Spirit apolinic, Lisandru Neamțu construiește pe termen lung, schimbă perspective, inspira generații de studenți. Destinul său artistic s-a împlinit și ne dorim ca după încă un sfert de veac, să poată spune: la nave va !

Mădălina Mirea
Octombrie 2018I always linked Fellini’s movies with the first years of my higher education, when classic iconic movies were running in the Romanian Cinema.  Therefore, I find that Lisandru Neamtu’s choice of title for this retrospective exhibition, at Mogosoaia Palace, in October, is a à rebours viewing of the iconic Italian movie. Neither the elements creating the gloomy atmosphere in an infinite variety of shades of grey, nor the existential drift of the people captive on the boat can be found in the series of works presented in this exhibition.
Rather, the feeling brought about by this exhibition is equally refreshing and powerful, much like a strong wind that blows in the sailing vessel that is our daily lives.
From all the various elements, balancing on a spectrum from graphism to pictorial, Lisandru creates both harsh and smooth structures, playing dynamically with the two.
The main theme of the exhibition is water, with vortices that catch the viewer’s eyes with the light at the centre of a classic, fluid and anecdotal universe. The architectural structures are fighting for territory in generous compositions with elements inspired by animals and plants. The chromatic range highlights subtle contrasts with the ultramarin blue, which only competes with the powerful yellow.
The bookish titles reveals the subject of each painting and establishes its place between technology and a relevant sign.
From time to time, a greyhound is crossing the landscape.
Lisandru Neamtu’s Apollinic spirit builds in the long term, changes perspectives and inspires generations of students. His artistic destiny has come to fruition and we hope that after a quarter of a century, he can continue to say: la nave va !

Mădălina Mirea
October 2018