Sunday, September 11, 2016

5 din 5, 6 din 6 artisti romani si italieni expozitie de grup / articol

5 din 5 artişti contemporani din Italia / 6 din 6 artişti contemporani din România

Ideea unei expoziţii europene (care se încheie chiar pe 9 mai) a venit dintr-o firească continuare a unor proiecte comune, începute în Italia. Grupul de artişti români a participat cu lucrări în cadrul unei expoziţii a celor 100 de artişti  pentru Expo Milano în 2015. Printr-o frumoasă oglindire, grupul de atişti maturi, prieteni, italieni şi români, expun la Centrul Artelor Vizuale - parter - sub egida Filialei de Pictură din Bucureşti a UAPR.
5 din cinci este numele grupului format din: Pino di Gennaro, Renato Galbusera, Maria Jannelli, Antonio Miano şi Claudio Zanini.
6 din şase este numele grupului de artişti format din: Lisandru Neamţu, Florin Mocanu,Beti  Vervega, Ionuţ Barbu, IulianToma şi Costin Neamţu.
Arta contemporană la Bucureşti are multe în comun cu cea de la Milano, de asemenea şi artiştii. Preocuparile de atelier îşi găsesc expresii pe simezele unei expoziţii ce propune firesc abordări multiple ale imaginarului contemporan: portrete, compoziţii simbolico-transcendentale, abstracţiuni decorative, formate geometrice şi trimiteri poematice. Toate acestea sunt oferite unui public de nişă, format din critici şi colegi dar şi publicului din ce în ce mai avizat pentru o viitoare capitală culturală europeană, activ în statornicitele nopţi ale galeriilor.
Ȋn prefaţa catalogului de grup, Fernando de Filippi şi Luca Pietro Nicoletti prezintă artiştii ca prieteni, într-o moralitate a operei dar şi a artistului moral implicat total în opera sa. Grupul apare într-o căutare şi o regândire a unui tradiţionalism modern, sub semnul a ceea ce se numeste La Nuova Figurazione.
Pino di Gennaro are ca teme ale sculpturilor sale germinaţii cosmice, scrieri sacre, turnuri fetiş, cilindri sacri ai lumii tibetane, bronzuri caligrafiate cu semne cuneiforme, cărora li se adaugă geme de piatră preţioasă. Sculptura sa este matură, aşezată bine într-un univers personal susţinut la nivel conceptual.
Renato Galbusera – după o bogată experienţă în învăţământul universitar de artă (Academia Brera) reuşeşte performanţa de a păstra artiştii ce au format timp de mai mult de 25 de ani grupul VENATURE. Lucrările sale sunt monumentale, au aspectul unor desene colorate dense, (tehnici mixte pe hârtie) subiectele fiind în jurul unor serii de poveşti numerotate şi a unor cicluri denumite Destinul animalelor.
Maria Jannelli este o artistă dedicată figuraţiilor cu teme umane, încărcate de sentiment, ce transpare prin figurile translucide, de mari dimensiuni, cu priviri aţintite către o lume de dincolo, în tehnici mixte pe hârtie lipită pe pânză, utilizând cu precădere expresia desenului colorat.
Antonio Miano propune figura umană clasică, portretele unor personalităţi (Borges, Bukowski, Beckett, Claudelle, Pasternak etc) într-un format de aparat, cu fonduri verzui şi cu o carnaţie aproape monocromă.
Claudio Zanini aduce în expoziţie compoziţii din sfera suprematistă,  însoţite de versuri, făcând astfel dovada preocupărilor sale literare şi vizuale într-un tandem spiritual ce stă sub semnul unui estetism sui generis.
Lisandru Neamţu aduce pe simeză un autoportret spiritual (Instrumentistul) precum şi lucrări aparţinând zonei semiabstracte cu trimiteri la o organicitate a unor structuri ale limbajului de semne contemporan.
Florin Mocanu se prezintă cu lucrări în care traseele abstracte se intersectează în compoziţii curajoase, tăioase, dinamice.
Beti Vervega compune un ansamblu vizual cu valenţe decorative dar şi picturale. Subiectele sale cromatice şi formale îşi descoperă noi valenţe în cadrul unei compoziţii ample, susţinute.
Ionuţ Barbu optează pentru formele compacte, într-o geometrie închisă în regulile proprii de funcţionare. Ferestrele practicate în câmpurile lucrărilor sunt cheia de înţelegere a lucrărilor sale, sunt elementele ce fac legătura între privitor, lucrare şi mediul ambientat.
Iulian Toma prezintă câteva lucrări compuse din sfera spiritual-transcendentală. Compoziţiile sale trimit privitorul în lumile geometrismului spiritual în care arta vizuală pare a fi modalitatea de înţelegere şi pătrundere a unor zone ale sacrului.
Costin Neamţu aduce în atenţia publicului compoziţii ce aparţin modernismului artei secolului al XX-lea, lemn, culoare, colaj într-un climat organic dar şi monumental în acelaşi timp.  

Expoziţia pare un dialog între lumi paralele în care artiştii lucrează neîncetat şi deodată sunt întrebaţi: ce mai faceţi? Şi răspund: iată, această expoziţie!


Lisandru Neamţu
Gruiu, mai 2016