Tuesday, July 04, 2017

revista CONTRAPUNCThttp://online.anyflip.com/gwwq/suap/mobile/index.html#p=16
Lisandru Neamţu expune la Metropolis Art Collection (partener: Dana Arta Gallery), într-un spaţiu generos, mai multe serii de lucrări de pictură / desen / obiect, care ne introduce într-o lume imaginară, plină de mister şi seducţie. In imaginile sale figurativul se dizolvă în nonfigurativ, realul şi virtualul se împletesc, spaţiul devine spaţiu fără vectori de direcţie, timpul se multiplică într-o alchimie a gestului spontan dublat de raţionamente nuanţate.
Lisandru Neamţu simte şi gândeşte holistic, dintr-o perspectiva umanistă, actul creaţiei. De la atingerea cu multă graţie a pânzei le fermitatea tranşantă a formelor obiectuale şi analiza chirurgicală a unui microunivers posibil, de la răsuflarea pură a tonalităţilor luminoase la semnul şi suprafaţa puternic cromatizate, pictorul modelează lumi în care entităţi vii, simple linii sau fiinţe recognoscibile, ne fascinează cu poveştile lor într-un discurs vizual coerent, meditativ, valoros artistic-cultural, profund uman.
De remarcat varietatea compoziţională şi unicitatea fiecărei piese, forţa  obiectului artistic singular, a instalaţiei şi întregului ambient / environment expoziţional.
In lucrările artistului vizual Lisandru Neamţu există ca un program / crez personal integrarea imaginii artistice în  muzica sferelor şi transformarea operei de artă într-o oază / sursă de regenerare a spiritului.

MARILENA PREDA SANC
Revista Contrapunct nr. 4-6 iulie 2017, ISSN: 1016-7609, p.17