Friday, July 22, 2016

Catalog Licenta 2016 / Arta Murala / Unarte Bosch

press this link:

http://anyflip.com/lwto/aqja

Licenţă artă murală

Clasa Lector univ. dr. LISANDRU NEAMŢU

Lucrările de licenţă reprezintă pentru fiecare student o probă a abilităţilor profesionale dobândite de-a
lungul anilor de studiu în universitate dar mai ales o nouă etapă în viaţa de artist. Devenirea este un proces
care se desfăşoară zilnic şi neîncetat. Intrebari şi răspunsuri ne vin necontenit. Cum devin artist? Cum
lucrează un profesionist? Care este volumul de proiecte pe care îl poţi asuma? Ce îsi doreşte publicul şi
mai ales ce îţi doreştiu TU ca şi creator de vizual? Pe parcursul temelor de atelier, în preajma
profesorului, în liniştea expoziţiilor şi a bibliotecii, în cursul rezolvărilor temelor practice, răpunsurile vin
singure, discrete, inefabile. Se decantează cu prilejul licenţei în artă murală viitoarea viziune artistică
personală care va urma viitorul artist ca o umbră a fiinţei sale. Se spune adesea că lucrarea de diplomă îşi
pune amprenta asupra vieţii întregi a viitorului creator. Diploma reprezintă acel cumul de experienţă
dobândită la atelier prin intermediul repertoriului de teme abordate, reprezintă discuţiile cu profesorul
coordonator, reprezintă orele întregi de muncă asumată pentru acelaşi scop: împlinirea profesională.
Prof. LN
iunie 2016


No comments: