Thursday, November 18, 2010

NEW ENTRY: MY NEWEST BOOK !

Lansarea cartii va avea loc la 7 Decembrie ora 18, Centrul Artelor Vizuale (Caminul Artei) Bucuresti
Cuprins

Itinerarii subiective / 9

Axioma tradiţiei şi teorema prezentului / 15

Re-naşterea sensibilului sau despre locul artistului / 21

O îndeletnicire „istorică” / 25

Despre simetriile gândului / 29

Ea, Venus / 33

Imaginea eticii / 35

Empatia la prezentul continuu / 39

Gânduri / 45

Pânda imaginii / 49

De ce nu? / 53

Arhetipuri în noile media / 57

Omniprezenţa structurilor / 61

The Grammar of Visual Arts as Anthropological Structure / 65

Pravin Cherkoori / 77

(11) Opţiuni / 81

Invitaţie într-o ştiinţă / 85

Olimpiada culturală de la Torino / 89

Genius Loci / 93

Efemer şi natură / 97

Valencia… valle! / 101

Entităţi structural-vizuale / 103

O personală în Foişorul Palatului Mogoşoaia / 111

Future In The Past / 113

Antropologia culturală/ 117

Despre calitate în clasa vocaţională / 125

Corpul – peisaj spiritual / 133

Culoarea muzicală / 141

Project: MURAL ART / 145

O lucrare în tehnica mozaicului / 151

Pittura è una cosa mentale... / 157

ENJOY !! (THE AUTHOR)